Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014

Στο στόχαστρο της Task Force η υγεία και η αναμόρφωση της ιατροφαρμακευτικής δαπάνης

Στο στόχαστρο της Task Force η υγεία και η αναμόρφωση της ιατροφαρμακευτικής δαπάνης

Στο στόχαστρο της Task Force η υγεία και η αναμόρφωση της ιατροφαρμακευτικής δαπάνης
Η μεταρρύθμιση του συστήματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αποτελεί ζωτική συνιστώσα των προσπαθειών της Ελλάδας να αυξήσει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των δημοσίων δαπανών και να εξασφαλίσει την κοινωνική ευημερία.
Αυτό σύμφωνα με την έκθεση της task Force, η οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα. Σημειώνεται ότι οι ειδικοί της ΕΕ παρέχουν τεχνική βοήθεια για την υποστήριξη μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στη μείωση των δαπανών για την υγεία με έμφαση στο πρωτοβάθμιο σύστημα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης
Όπως αναφέρεται στην έκθεση η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα συνεργάζεται στενά με τις ελληνικές αρχές και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) για την εφαρμογή της στρατηγικής «Υγεία στην πράξη» (στην οποία η Γερμανία είναι "εταίρος στη μεταρρύθμιση"), και συμβάλλει στον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στον τομέα υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα.
Σημειώνεται ότι  τεχνική βοήθεια παρέχεται στην υλοποίηση και άλλων στοιχείων της μεταρρύθμισης του συστήματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, συγκεκριμένα, για τη βελτίωση της τιμολόγησης και επιστροφής εξόδων για φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς και για τη διαχείριση του ΕΟΠΥΥ και τη νοσοκομειακή διαχείριση.
Ωστόσο, όπως αναφέρουν παράγοντες του χώρου, σε καμία περίπτωση, το γεγονός των αλλαγών στις δαπάνες, δεν πρέπει να συνεπάγεται την υποβάθμιση της υγειονομικής περίθαλψης και της δημόσιας υγείας γενικότερα, όπως εύλογα τονίζουν οι επιστήμονες της υγείας.

ΟΟΣΑ: η δαπάνη για την υγεία στην Ελλάδα υποχώρησε κατά 11% το 2010 και το 2011

Η πολιτική μείωσης της δημόσιας δαπάνης για την υγεία έχει πλέον εξαντλήσει τα όριά της, υποστηρίζουν εξειδικευμένοι οικονομολόγοι της υγείας. Η κρίση κατέστησε επιτακτικό τον ισοσκελισμό και τη συγκράτηση του κρατικού προϋπολογισμού. Το συμμάζεμα των οικονομικών του δημοσίου έχει θέσει τέλος στη σπατάλη και τις ανορθολογικότητες του παρελθόντος και στο χώρο της υγείας. Σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους υπολογισμούς του ΟΟΣΑ, με την έναρξη της ελληνικής κρίσης η δημόσια δαπάνη για την υγεία στην Ελλάδα υποχώρησε κατά 11% το 2010 και το 2011, ενώ κατά την περίοδο 2000-2009 αυξανόταν με ετήσιο ρυθμό 5%.

Προτεραιότητα η διαμόρφωση σύγχρονου συστήματος τιμολόγησης και αποζημίωσης

Ανάγκη και προτεραιότητα, πλέον, μετά τη συρρίκνωση των δαπανών υγείας και τη συγκράτηση του κόστους αποτελεί, μεταξύ άλλων, η διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος τιμολόγησης και αποζημίωσης των φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπηρεσιών, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών-ασθενών, συνδέοντας τιμή και κλινική αξία και θα συμφωνεί με τις επιλογές πολιτικής των ιθυνόντων. Η υιοθέτηση ενός διαφορετικού συστήματος τιμολόγησης και αποζημίωσης υπαγορεύεται από τις υφιστάμενες αγκυλώσεις και στρεβλώσεις, οι οποίες γίνονται αντιληπτές κατά καιρούς π.χ. με την εμφάνιση ελλείψεων φαρμάκων, την αδυναμία έγκαιρης εύρεσης παρόχου ιατρικών υπηρεσιών, αλλά και τη συνεχή (ανα)τιμολόγηση σκευασμάτων κάθε τρεις μήνες.
Στο πλαίσιο της γενικότερης αναβάθμισης του συστήματος αποζημίωσης και ομαλοποίησης των διαδικασιών παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης οι ειδικοί της υγείας εντάσσουν και την κατανομή των διαθέσιμων προς δαπάνη πόρων για φάρμακα. Η συρρίκνωση της φαρμακευτικής δαπάνης, όπως υπογραμμίζουν, δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην συγκράτηση του συνολικού κόστους της δημόσιας δαπάνης υγείας, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε παροχή ελλιπούς, αποσπασματικής και άρα αναποτελεσματικής υγειονομικής περίθαλψης, η οποία αυτόματα αυξάνει τη διάρκεια των χορηγούμενων θεραπειών, τον απόλυτο αριθμό των περιστατικών που τελικά θα χρειαστούν νοσηλεία, αλλά και τη διάρκεια της νοσηλείας. Συνεπώς, το συνολικό κόστος της δαπάνης υγείας εκτοξεύεται σε δυσθεώρητα ύψη.
 

Συμφέροντα τα καινοτόμα φάρμακα σε όρους κόστους-οφέλους

Τα νέα καινοτόμα φάρμακα, συνήθως, είναι ακριβότερα σε απόλυτη τιμή από τα παραδοσιακά, αλλά η αποτελεσματικότητα της δράσης τους, ακόμα και σε πολύ απειλητικές για τη ζωή ασθένειες, τα καθιστά, τελικώς, οικονομικότερη λύση σε όρους κόστους – οφέλους. Η εισαγωγή ολοένα και περισσότερων καινοτόμων φαρμάκων με τη συμπερίληψή τους στα δελτία τιμών, σε συνδυασμό με την ορθολογική τιμολόγηση των on patent και των μοναδικών σκευασμάτων, θα βελτιώσει την παρεχόμενη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ταχύτερη θεραπεία και τη μείωση της απαιτούμενης νοσηλείας, συρρικνώνοντας εν τέλει τη συνολική απαιτούμενη δαπάνη.

Καθοριστικής σημασίας η ορθολογική τιμολόγηση των φαρμάκων

Η ορθολογική τιμολόγηση, η οποία θα προκύπτει και από την συνεκτίμηση της κλινικής αξίας των φαρμάκων, αποτελεί σημαντικό παράγοντα που θα συμβάλλει στη διαχείριση του ύψους της φαρμακευτικής δαπάνης. Ο τεθειμένος στόχος της αύξησης της κατανάλωσης γενόσημων στο 60%,για παράδειγμα, όπως επισημαίνουν διακεκριμένοι οικονομολόγοι της υγείας, δεν είναι αυτονόητο ότι θα έχει ως αποτέλεσμα τη συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης, σύμφωνα με την επιχειρηματολογία που οδήγησε στην υιοθέτησή του. Κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας ότι ο συγκεκριμένος στόχος θα μπορούσε να καταστεί ακόμα και ανορθολογικός, αν τελικώς η τιμολόγηση των γενόσημων δεν είναι συμφέρουσα και προτιμάται στην κατανομή της φαρμακευτικής δαπάνης έναντι των νέων καινοτόμων φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Απειλητική για την υγεία των ασθενών η επιβολή πλαφόν συνταγογράφησης

Η επιβολή πλαφόν κόστους συνταγογράφησης ανά γιατρό, μέτρο που υιοθετήθηκε αποκλειστικά για τη συμπίεση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης και την καταπολέμηση του φαινομένου της υπερσυνταγογράφησης, σύμφωνα με ιατρικούς κύκλους, χαρακτηρίζεται ευρηματικό μέτρο μεν, αναποτελεσματικό δε σε αμφότερες τις περιπτώσεις, καθώς δυσχεραίνει την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στην ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή, ιδίως σε ό,τι αφορά σε σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή ασθένειες, η φαρμακευτική αγωγή των οποίων στις πλείστες των περιπτώσεων είναι ιδιαίτερα ακριβή, αναγκάζοντάς τους να προσεγγίσουν περισσότερους τους ενός ιατρούς.

Κλινικές μελέτες στην υπηρεσία των ασθενών και του συστήματος υγείας

Ένας τομέας, ο οποίος έχει αρχίσει και αναπτύσσεται στην Ελλάδα, παρά τα γραφειοκρατικά εμπόδια και τα διαφόρου τύπου κωλύματα που προκύπτουν κατά καιρούς, εξαιτίας του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου και στην περίπτωση που η δραστηριότητά του ευνοηθεί, θα συμβάλλει σημαντικά, σύμφωνα με τους οικονομολόγους της υγείας στη συγκράτηση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης και στην παροχής της πιο σύγχρονης θεραπείας και άρτιας περίθαλψης, είναι οι κλινικές μελέτες. Η συμμετοχή των ασθενών σε αυτές ωφελεί αφενός τους ίδιους, αφετέρου το σύστημα υγείας εν γένει, καθώς το κόστος τους καλύπτεται πλήρως από φαρμακευτικές εταιρίες και οι ασθενείς επωφελούνται θεραπειών που βρίσκονται στην αιχμή της φαρμακευτικής καινοτομίας και δεν είναι φυσικά με άλλον τρόπο διαθέσιμες εγχωρίως.
Όπως γίνεται πλέον αντιληπτό, η παροχή υψηλής ποιότητας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, δεν συνεπάγεται διόγκωση της δημόσιας δαπάνης, αλλά ορθολογική διαχείριση και κατανομή των υφιστάμενων διαθέσιμων πόρων.


Πηγή:www.reporter.gr

Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014

Σχέδιο μερικής αποκατάστασης των κύριων και επικουρικών συντάξεων

Σχέδιο μερικής αποκατάστασης των κύριων και επικουρικών συντάξεων, μετά την καθίζηση που υπέστησαν λόγω του PSI το 2012, για τους 81.849 μη ενεργούς ασφαλισμένους του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (δικηγόρους, γιατρούς, μηχανικούς κ.λπ.), μέσω της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του, προωθεί το υπουργείο Εργασίας, σύμφωνα με έγκυρες πηγές του “Κ» από την οδό Σταδίου.

Μια τέτοια “αποκατάσταση» θα μπορούσε, σε ετήσια βάση, σύμφωνα με κορυφαίο υπηρεσιακό στέλεχος του υπ. Εργασίας, να οδηγήσει σε αύξηση έως 10% στα ετήσια έσοδα του ΕΤΑΑ, αποτρέποντας, αν μη τι άλλο, νέες μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις ή νέες αυξήσεις στις εισφορές το 2015, που θα είναι το έτος της “μεγάλης δομικής αλλαγής» στο ασφαλιστικό σύστημα. “Δεν αποκλείεται ακόμα και κάποια αύξηση στις συντάξεις των συγκεκριμένων επαγγελματιών», λένε από το υπ. Εργασίας.
Η “καυτή πατάτα» της αποφυγής ενός νέου “τσεκουριού» στις αποδοχές των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ τον επόμενο χρόνο βρίσκεται πλέον στα χέρια του νέου υπουργού Οικονομικών, κ. Γκίκα Χαρδούβελη, ο οποίος προΐσταται ουσιαστικά του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) και καλείται από τον υπ. Εργασίας, κ. Γιάννη Βρούτση, να “τρέξει» την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ταμείων.

Οι ελπίδες που έχει εκφράσει η Τράπεζα της Ελλάδας για την ανάκαμψη της αγοράς των επαγγελματικών ακινήτων ήδη από φέτος έχουν αναπτερώσει και τις προσδοκίες της διοίκησης του ΕΤΑΑ. “Αυτό είναι το οικονομικό καταφύγιο για τα Ταμεία, καθώς συνεχίζεται η οικονομική στασιμότητα, οι τρέχουσες εισφορές σέρνονται και οι ρυθμίσεις παλαιότερων οφειλών έχουν αρχίσει να μην αποδίδουν», λένε με εμφανή αγωνία αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη στην οδό Νίκης. Γι΄ αυτό η εφαρμογή αυτού του μέτρου θεωρείται στο υπ. Εργασίας “πιλοτική» για τα υπόλοιπα Ταμεία, που στενάζουν από τη χρηματοδοτική ασφυξία.
Αυτό αναφέρουν από το υπουργείο Εργασίας, σημειώνοντας πως οι αρμόδιες υπηρεσίες στην οδό Νίκης, κατά τους τελευταίους μήνες, έχουν στείλει τρεις επιστολές προς το ΥΠΟΙΚ. Το υπ. Εργασίας “πατά» στο άρθρο 4 του προτελευταίου Μνημονίου, λένε οι ίδιες πηγές, για να εγείρει αυτές τις αξιώσεις.
Με αυτές τις επιστολές από την οδό Σταδίου προς την οδό Νίκης, οι υπηρεσιακοί συνεργάτες του κ. Βρούτση ζητούν κατεπειγόντως την άμεση αξιοποίηση των ακινήτων του ΕΤΑΑ, τα οποία έχουν ενταχθεί στο χαρτοφυλάκιο του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως οι στόχοι αυτής της αξιοποίησης είναι δύο:

1. Η αποκατάσταση των υπέρογκων ζημιών τις οποίες υπέστησαν τα αποθεματικά του ETAA από το “κούρεμα» που έφερε το PSI (Μάρτιος 2012) στους κατόχους των ελληνικών κρατικών ομολόγων, μαζί και στους κλάδους ασφάλισης γιατρών, δικηγόρων και μηχανικών.
2. Η αποφυγή νέων μειώσεων συντάξεων των μη ενεργών ασφαλισμένων (σ.σ.: συνταξιούχοι) ή αυξήσεων στις ασφαλιστικές εισφορές των ενεργών ασφαλισμένων, δηλαδή των εργαζομένων (π.χ., στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ).
Από το ΥΠΟΙΚ και ευρύτερα το νέο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, σύμφωνα με πληροφορίες του “Κ», δείχνουν να συμμερίζονται απολύτως την αγωνία της διοίκησης του ΕΤΑΑ και της πολιτικής ηγεσίας του υπ. Εργασίας, καθώς ειδικά αυτήν την περίοδο αναζητούνται όσο το δυνατό “δημοσιονομικά ουδέτεροι» τρόποι ελάφρυνσης των μισθωτών και των συνταξιούχων, μετά το μπαράζ μειώσεων που υπέστησαν οι αποδοχές τους την περίοδο 2010-2013. Εξάλλου, στην κυβέρνηση υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ασφαλιστική-συνταξιοδοτική τύχη αυτών των επαγγελμάτων, λόγω του γεγονότος ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πολιτικού κόσμου ασκούσε τις ίδιες οικονομικές δραστηριότητες.
Η ελάφρυνση αυτή, μάλιστα, πρέπει να επιτευχθεί, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ενοποίησης όλων των κλάδων ασφάλισης σε ένα Εθνικό Ασφαλιστικό Ταμείο (ΕΑΤ). Το ΕΑΤ πρέπει να έχει τεθεί σε λειτουργία έως τα τέλη του 2015, σύμφωνα με όσα προβλέπει το Μνημόνιο, και αναμένεται να προκαλέσει ορισμένες απώλειες –όπως ήδη φάνηκε από τη μείωση συντάξεων του ΕΤΕΑ από την 1η Ιουλίου– για τους ασφαλισμένους, ενεργούς και μη.

Ήδη ο κλάδος ασφάλισης των μηχανικών στο ΕΤΑΑ (ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ) βρίσκεται στα… κάγκελα εν όψει της εφαρμογής του νόμου 3986/2011, σύμφωνα με την οποία προκύπτει αύξηση έως 28% στις ασφαλιστικές εισφορές από το α΄ εξάμηνο του 2014. Η διοίκηση του ΕΤΑΑ έχει ήδη παρατείνει την πληρωμή των εισφορών του προηγούμενου εξαμήνου μέχρι τις 31 Αυγούστου του τρέχοντος έτους, επιχειρώντας να μετριάσει τις αντιδράσεις των ασφαλισμένων μηχανικών, αλλά περιμένοντας και κάποια τολμηρή κίνηση από πλευράς ΥΠΟΙΚ, όπως εκείνη που ζητά μετ’ επιτάσεως το υπ. Εργασίας (σ.σ.: αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας).

Ο μεγάλος χαμένος

Το ΕΤΑΑ αποτέλεσε αναμφίβολα το πιο χαμένο ασφαλιστικό ταμείο από το PSI, καθώς έχασε 3,5 δισ. ευρώ από το χαρτοφυλάκιο ονομαστικής αξίας του, λένε από το υπ. Εργασίας.
Να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, οι συνολικές απώλειες των ασφαλιστικών ταμείων από το PSI ανήλθαν σε 6 δισ. ευρώ. Με άλλα λόγια, οι 82.000 περίπου συνταξιούχοι γιατροί, δικηγόροι και μηχανικοί επί συνόλου… 2,4 εκατομμυρίων συνταξιούχων υπέστησαν σχεδόν τα 2/3 των απωλειών του PSI πάνω στο ασφαλιστικό σύστημα. Το υπόλοιπο μέρος των ζημιών του PSI το “πλήρωσε» το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).

Οι απώλειες αυτές δεν καλύφθηκαν με την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης, την οποία υπέστησαν και οι εν λόγω συνταξιούχοι, καθώς από το υπ. Εργασίας εκτιμάται πως κάθε χρόνο το ΕΤΑΑ εξακολουθεί να “χάνει» 80-90 εκατ. ευρώ από τους τόκους των ελληνικών κρατικών ομολόγων (10% ετησίων εξόδων), που προφανώς δεν εισπράττει πλέον, αν και έτσι προέβλεπε.

Στις μεσοπρόθεσμες προβολές του ΕΤΑΑ πριν από το 2012 είχαν προϋπολογιστεί τα έσοδα από τους τόκους των ελληνικών κρατικών ομολόγων και για τα επόμενα χρόνια, διασφαλίζοντας, έτσι, τη βιωσιμότητα του Ταμείου. Το σενάριο αυτό προφανώς κατέρρευσε αιφνιδίως, λόγω του PSI, αφήνοντας μια αντίστοιχη “τρύπα» 10% στο εν λόγω ταμείο. Ενδεικτικά αναφέρεται πως, βάσει των στοιχείων που παρέχει το πληροφοριακό σύστημα “Ήλιος», τα τρέχοντα μηνιαία έξοδα του ΕΤΑΑ για την πληρωμή των συντάξεων ανέρχονται σε περίπου 68 εκατ. ευρώ., δηλαδή λιγότερα από τις ετήσιες απώλειες στα αποθεματικά του Ταμείου λόγω PSI. Συνεπώς, το PSI έκοψε πάνω από… μία σύνταξη στο ΕΤΑΑ, την ίδια ώρα που τα επαγγέλματα του μηχανικού ή του γιατρού εξακολουθούν να βυθίζονται στην κρίση, προξενώντας συνεχείς μειώσεις στα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές.

Η παρατεταμένη κρίση στον οικοδομικό κατασκευαστικό τομέα και η όλη αναστάτωση που έχει προκληθεί στην υγεία –ιδίως μετά την κατάργηση του ΕΟΠΥΥ– έχουν “στριμώξει» οικονομικά γιατρούς και μηχανικούς, αντίστοιχα. Αντίθετα, λίγο καλύτερες επιδόσεις δείχνει ο κλάδος ασφάλισης των δικηγόρων, μιας και το επάγγελμά τους δείχνει να αντέχει κάπως περισσότερο.
Μέχρι τέλος του 2015 – Εις σάρκαν μίαν τα Ταμεία όλων των επαγγελματιών
Την ίδια ώρα που αναζητείται τρόπος μερικής αποκατάστασης των συντάξεων των δικηγόρων, γιατρών και μηχανικών, το υπ. Εργασίας σχεδιάζει την ενοποίηση του Ταμείου των “ανεξάρτητων επαγγελματιών» (ΕΤΑΑ) με εκείνο των “ελευθέρων επαγγελματιών» (βιοτεχνών, εμπόρων, λογιστών κ.λπ.), δηλαδή του ΟΑΕΕ.
Υπέρ αυτής της πρότασης τάχθηκε την περασμένη εβδομάδα ο πρώην πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), κ. Βασίλης Κορκίδης, έπειτα από συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του ΚΕΠΕ, κ. Νικόλαο Φίλιππα.
Η ενοποίηση των δύο Ταμείων αποτελεί μία από τις πέντε συνιστώσες του νέου ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού οικοδομήματος που στήνει το υπ. Εργασίας μέχρι το 2015. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε δεύτερη φάση το επερχόμενο “υπερ-Ταμείο» των επαγγελματιών εξετάζεται να ενταχθεί, διατηρώντας την αυτονομία του, στο ΙΚΑ, με ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για όλους τους αυτοαπασχολουμένους. Παράλληλα, προωθούνται οι παρακάτω αλλαγές στη δομή του συστήματος ασφάλισης:

- Ενοποίηση των Ταμείων που δίδουν επικουρικές συντάξεις με εκείνα που δίδουν εφάπαξ, χωρίς, όμως, να χάνεται η αυτοτέλειά τους.
- Αναδιοργάνωση υπηρεσιών ΙΚΑ με τη δημιουργία Περιφερειακών Διοικητικών Κέντρων, Υποκαταστημάτων και Γραφείων Κοινωνικής Ασφάλισης.

- Πλήρης ανασυγκρότηση του ΟΓΑ, με βάση το μοντέλο του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).

- Σταδιακή ενοποίηση των υποκαταστημάτων των ασφαλιστικών ταμείων της περιφέρειας σε ένα 6μηνο, κάτω από τη “σκεπή» του Εθνικού Ασφαλιστικού Ταμείου και την εξυπηρέτηση όλων των ασφαλισμένων από τα ίδια κατά τόπους κέντρα.

Το σχέδιο του υπουργείου έχει τρεις άξονες:
1. Συγκέντρωση όλων των μέσων υποστήριξης του συστήματος ασφάλισης.
- Διοικητική. Ζητούμενα είναι η ενιαία διοίκηση και οι διοικητικές υπηρεσίες και ο διαχωρισμός των λειτουργιών ανάλογα με το αντικείμενο και το είδος της ασφάλισης.
- Οικονομική. Ζητούμενα είναι ενιαίες οικονομικές διαδικασίες, η καθολική συμμετοχή και ο ενιαίος τρόπος πληρωμών.
- Τεχνολογική. Μέσω της δημιουργίας ενός φορέα, εκτός της ΗΔΙΚΑ, που θα αναλάβει την πλήρη τεχνολογική υποστήριξη των λειτουργικών του συστήματος.


2. Συγκέντρωση όλων των μέσων είσπραξης εσόδων και πληρωμών.
- Καθολική αξιοποίηση της αναλυτικής περιοδικής δήλωσης για την είσπραξη των εσόδων.
- Πληρωμές μέσω ενιαίου συστήματος.
- Απονομή συντάξεων μέσω της δημιουργίας περιφερειακών κέντρων με μοναδικό αντικείμενο την έκδοση συντάξεων και την απονομή λοιπών παροχών, βασισμένη σε ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα.
- Βεβαιώσεις – ρυθμίσεις οφειλών με την πλήρη αξιοποίηση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).


3. Άμεση πρόσβαση ασφαλισμένων στο σύστημα ασφάλισης.
- Δημιουργία σημείων εξυπηρέτησης e-branch.
- Αξιοποίηση του Διαδικτύου (π.χ., δημιουργία προσωπικής ηλεκτρονικής σελίδας εργοδότη ή ασφαλισμένου).
- Δημιουργία κέντρου τηλεξυπηρέτησης (τηλέφωνο, fax, e-mail).


* Αναδημοσίευση από την εφημερίδα “Κεφάλαιο” της 12ης Ιουλίου

Πέμπτη 15 Μαΐου 2014

Αναστολή επίσχεσης εργαστηρίων συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ

Ανακοίνωση ΠΕΔ
 
Μετά από μία επιτυχημένη επίσχεση όλου του εργαστηριακού τομέα και των διαγνωστικών μονάδων υγείας που εγκαινίασε για πρώτη φορά την καθολική συμμετοχή πολλών περιοχών της χώρας κατά της συστηματικής υποχρηματοδότησης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, υπό την αιγίδα και τον συντονισμό του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, πραγματοποιήθηκε σήμερα ευρεία σύσκεψη της Πανελλήνιας Επιτροπής Διαπραγμάτευσης κατά την οποία αξιολογήθηκαν και εκτιμήθηκαν τα δεδομένα και οι προτάσεις που προέκυψαν από τη συνεχή διαβούλευση με τους εκπροσώπους του Υπουργείου.

Εκτιμήθηκε ότι σε γενικές γραμμές η στάση του ΥΥΚΑ αδικεί τα αιτήματα του κλάδου μας που επιβαρύνθηκε οικονομικά από την κάλυψη των αναγκών για πρωτοβάθμια περίθαλψη από το σύνολο των ασφαλισμένων, που έχουν προκύψει από το κλείσιμο των δημόσιων δομών του ΕΟΠΥΥ.

Παρόλα αυτά έγιναν αποδεκτά τα αιτήματα μας που έχουν να κάνουν με τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών της δημόσιας υγείας και της εξασφάλισης της βιωσιμότητας των χιλιάδων διαγνωστικών εργαστηρίων ,που είναι διασπαρμένα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, έχουν δε καταγραφεί με γραπτή δέσμευση από το Υπουργείο Υγείας:

Αναπλήρωση του προϋπολογισμού μας για το πρώτο πεντάμηνο του έτους που δε λειτουργούσαν οι δημόσιες δομές του ΕΟΠΥΥ, με ανάληψη του κόστους της μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Ατομικό πλαφόν ανά πάροχο με δικαίωμα ημερήσιας διαχείρησης του ραντεβού των ασθενών προσαρμοσμένο στη δομή της εκάστοτε διαγνωστικής μονάδας με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας των παρόχων και της διασφάλισης της ποιότητας υπηρεσιών υγείας. Το clawback καθίσταται “δυνητικό” με τη δυνατότητα να εξοφλείται κάθε παραπεμπτικό που θα εκτελείται. Για το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα κατοχυρώνεται το δικαίωμα ελεύθερης πελατείας.

Υποχρεωτικές κατευθυντήριες οδηγίες στην αναγραφή των παραπεμπτικών.
Εξετάσεις εκτός διαγνωστικών πρωτοκόλλων δεν θα αποζημιώνονται από τον Οργανισμό και δεν θα υποχρεώνεται ο πάροχος να τις εκτελέσει.

Άμεση εξόφληση των οφειλομένων με σημερινή υπογραφή του χρηματικού εντάλματος του μηνός Φεβρουαρίου του 2014.
Ταχύτερη αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών που εκκρεμούν από το 2010 με δημιουργία ομάδας εργασίας με την εποπτεία του ΠΙΣ.

Τακτοποίηση των φορολογικών εκκρεμοτήτων που επιβαρύνουν τους παρόχους για ποσά που έχουν παρακρατηθεί λόγω των κουρεμάτων του 2013.

Δημιουργία επιτροπής απο τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για τον έλεγχο της δαπάνης και την εφαρμογή των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων.

Στη συνάντηση που ακολούθησε στο Υπουργείο Υγείας , επιβεβαιώθηκε η δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας και του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ ως προς τα συμφωνηθέντα.

Με σκοπό να αρχίσει άμεσα η υλοποίηση των όσων αναφέρθηκαν , αναστέλλεται προσωρινά η επίσχεση εργασίας του διαγνωστικού τομέα.

Κατά γενική ομολογία, εγκαινιάστηκε επιτυχώς η ενιαία συνεργασία των φορέων του διαγνωστική τομέα της ΠΦΥ που θα παρακαλουθεί στενά την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Υπουγείου και θα αντιστέκεται συλλογικά στις παράλογες απαιτήσεις της πολιτείας.

Ο ΠΙΣ θα εξακολουθεί να διεκδικεί την αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ και να αντιτίθεται στην εφαρμογή του clawback
Αθήνα, 14/05/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΙΔΙΚ

   Σήμερα το μεσημέρι, Τετάρτη 14/05/2014,  έγινε η τελική συνάντηση μεταξύ όλων των παρόχων παροχής  υπηρεσιών Π.Φ.Υ. με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τη Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για να του δώσουμε την τελική απάντηση, δηλαδή εάν θα συνεχίσουμε την επίσχεση της παροχής υπηρεσιών υγείας προς τους ασφαλισμένους του Οργανισμού, γνωρίζοντας από τη χθεσινή μας συνάντηση δια στόματος Υπουργού Υγείας ότι όποιος πάροχος συνεχίσει την επίσχεση δεν θα μπορεί να συνάψει σύμβαση πλέον με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και επιπλέον δεν θα πληρωθεί την προκαταβολή μηνός Φεβρουαρίου 2014.
   Θεωρήσαμε ότι μετά από αυτόν τον αυτόν τον ωμό εκβιασμό θα μπορούσε να βάλει σε κίνδυνο τα μέλη μας από το ενδεχόμενο να βρεθούν χωρίς σύμβαση, αφού ο οποιοσδήποτε θα είχε τη δυνατότητα να δηλώσει ότι συνεχίζει να εξυπηρετεί τους ασφαλισμένους του Οργανισμού χωρίς ο άλλος πάροχος να το γνωρίζει, μολονότι θα μπορούσε να στέκεται στην σκληρή γραμμή της επίσχεσης, πέραν του γεγονότος ότι ήδη κάποια Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια δεν ακολουθούσαν τους πολλούς στην επίσχεση.
   Η απόφαση ήταν ομόφωνη μεταξύ των εκπροσώπων των τεσσάρων ενώσεων που συνεδρίασαν σήμερα το πρωί στα γραφεία του Π.Ι.Σ., γνωρίζοντας ήδη από χθες ότι ο Υπουργός Υγείας δεν μπορούσε να ικανοποιήσει το πρωταρχικό μας αίτημα που ήταν η αύξηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, έχοντας όμως δεχθεί πέντε άλλα μέτρα όχι οικονομικού χαρακτήρα, με μοναδική εξαίρεση την ενίσχυση του προϋπολογισμού του Α’ πενταμήνου τρέχοντος έτους με κάποιο ποσό, λόγω της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων που δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν στο Π.Ε.Δ.Υ.
   Τα μέτρα στα οποία δεσμεύτηκε ο Υπουργός ότι θα τα προωθήσει άμεσα και στα οποία συμφωνούσαμε όλοι οι πάροχοι είναι : 
α) Αυστηρές οδηγίες συνταγογράφησης διαγνωστικών εξετάσεων για τον περιορισμό του claw back, 
β) Δημιουργία επιτροπής παρακολούθησης της πορείας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών
γ) Θεσμική κατοχύρωση της αφαίρεσης rebate/claw back έτους 2013 στην φορολογική δήλωση, δ) Άμεση προώθηση πληρωμής της προκαταβολής μηνός Φεβρουαρίου 2014 (Παρασκευή 16/05/2014 τα χρήματα στους λογαριασμούς μας) και
 ε) Ενίσχυση του προϋπολογισμού του Α’ πενταμήνου έτους 2014, χωρίς όμως δέσμευση ύψους χρημάτων.
   Έμειναν δύο θέματα στα οποία υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ του Συνδέσμου μας και της Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ. και που είναι η εφαρμογή ενός δικαιότερου rebate/claw back έτους 2013 και το σχέδιο σύμβασης τρέχοντος έτους και η κατανομή του προϋπολογισμού 2014 στους παρόχους, στα οποία δεν συμφωνούσαμε ως προς τον τρόπο υπολογισμού τους και για τα οποία ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι αν φέρουμε κοινή πρόταση με τους άλλους παρόχους θα την κάνει αποδεκτή.
   Ήδη προγραμματίστηκε συνάντηση την προσεχή Παρασκευή 16/05/2014 στα γραφεία του Π.Ι.Σ., για να ξεκινήσουμε διαβουλεύσεις ανεύρεσης κοινού τόπου στα δύο παραπάνω ζητήματα, έχοντας όλοι συμφωνήσει ότι θα εργαστούμε σε προτάσεις οι οποίες θα διασφαλίζουν την λειτουργία των μονάδων που κατέχουν οι έντιμοι και ευσυνείδητοι πάροχοι και θα περιορίζουν την προκλητή ζήτηση η οποία λόγω του κλειστού προϋπολογισμού πλήττει την παραπάνω κατηγορία παρόχων.
   Οι ημέρες είναι εξαιρετικά  δύσκολες, τα προβλήματα σχεδόν ανυπέρβλητα και οι λύσεις πολύ περιορισμένες.
   Το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας αμέσως μετά τις εκλογές, θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μελών του για να πάρει το Σώμα τις αποφάσεις για τις επερχόμενες εξελίξεις.

 

Τρίτη 6 Μαΐου 2014

Plafond & claw back

Η πρόταση που έχει κάνει η Πανελλήνια Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του ΠΙΣ συνεπικουρούμενη από τις άλλες παράλληλες επιτροπές που δημιουργήθηκαν για να προωθούν τα συμφέροντα διαφορετικών "ιατρικών ομάδων " ζητά τον έλεγχο στην παραγωγή και όχι στην εκτέλεση των πράξεων ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο να εκτελούνται πράξεις και να μην αποζημιώνονται λόγω του claw back που εφαρμόζει το υπουργείο. Σίγουρα η πρόταση της επιτροπής φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι λογική και δίκαιη. Ωστόσο επίμονα δεν υιοθετείται από το υπουργείο εθελοτυφλώντας στο προφανές . Άραγε τι φοβάται και τι επιδιώκει με αυτή την πολιτική.

1. Πιστεύει ότι εάν επιβληθεί plafond στους ιατρούς τότε οι συμβεβλημένοι ιατροί θα εκμεταλλευτούν αυτό τον περιορισμό και θα κερδοσκοπήσουν ζητώντας επιπλέον αμοιβές από τους ασφαλισμένους.
2. Η επιβολή plafond θα αναγκάσει πολλούς ασφαλισμένους να πληρώνουν ιδιωτικά τις εξετάσεις όταν το plafond ξεπεραστεί, γεγονός που δεν το θέλει ο υπουργός για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας.
3. Με την επιβολή του claw back και μετά και τις δηλώσεις του υπουργού " όποιος θέλει συνεχίζει να έχει σύμβαση και όποιος δεν θέλει βγαίνει στην ελεύθερη αγορά" διαφαίνεται ότι προσπαθεί να εξωθήσει πολλούς συναδέλφους στην έξοδο από τον ΕΟΠΥΥ καθώς οικονομικά δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στα λειτουργικά έξοδα των ιατρείων τους. Αντίθετα τα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα τα οποία πολλές φορές τα ίδια παράγουν και εκτελούν τις εξετάσεις λόγω μεγέθους μπορούν να λειτουργούν με χαμηλό λειτουργικό κόστος ανά εξέταση. Επιπλέον σε αποστροφή του λόγου του αντιπροέδρου του ΕΟΠΥΥ είναι χαρακτηριστική η δήλωση του ότι μεγάλα διαγνωστικά κέντρα δεν κάνουν τον απαιτούμενο αριθμό τομών σε μαγνητικές τομογραφίες για να μειώσουν το κόστος.
Πιστεύω ότι η προσπάθεια του υπουργείου είναι να κρατήσει το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων στα επίπεδα των 320 εκ. ευρώ ετησίως αδιαφορώντας για την ποιότητα τους, την χαμηλή κοστολόγηση των περισσοτέρων από αυτές (από το 1991) , την γνωστή σε όλους υπερ-παραπεμπτικογράφηση των ιατρών και τέλος το γεγονός ότι ενώ μπορεί να κατευθυνθεί ένα μεγάλο μέρος των εξετάσεων στο ΕΣΥ (χωρίς ιδιωτική συμμετοχή 15%) δεν γίνεται καμία προσπάθεια ενθάρρυνσης των ασφαλισμένων προς αυτή την κατεύθυνση.
Η μετωπική σύγκρουση των ιατρών με το υπουργείο είναι αναμενόμενη και ίσως ακόμη προσχεδιασμένη ώστε φθάνοντας στα άκρα να οδηγήσει πολλούς στην πόρτα εξόδου από τον ΕΟΠΥΥ κερδίζοντας ταυτόχρονα μερικά εκατομμύρια ευρώ.

Παρασκευή 2 Μαΐου 2014

Να σταματήσει ο εμπαιγμός ιατρών και ασθενών

Την Τετάρτη 30 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο υπουργείο Υγείας στην οποία συμμετείχαν, ο Υπουργός Υγείας κος Άδωνις Γεωργιάδης, ο υφυπουργός Υγείας κος Αντώνης Μπέζας και ο πρόεδρος του ΠΙΣ κος Μιχάλης Βλασταράκος συνοδευόμενος από τα μέλη της Πανελλήνιας Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

Κατά τη συνάντηση αυτή επιβεβαιώθηκε η υπαναχώρηση του υπουργού από τις αρχικές του δεσμεύσεις προς τα μέλη της επιτροπής. Ενημερωθήκαμε ότι o κλειστός προϋπολογισμός ανεξάρτητα από τις υφιστάμενες ανάγκες του πληθυσμού δεν θα αλλάξει, έχει υπογραφεί σχετική Υπουργική απόφαση και θα ισχύσει το clawback και για το 2014 που σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας και τα στοιχεία που μας έχουν δοθεί, θα ανέλθει στο ύψος του 60% – 70% ανά πάροχο και ανά περιφέρεια της Ελλάδας.

Αυτό σημαίνει ότι θα εκτελούνται από τους παρόχους για το 2014 όλα τα παραπεμπτικά ανεξαρτήτως εάν ο ΕΟΠΥΥ έχει τη δυνατότητα να τα πληρώνει για οποιοδήποτε ύψος δαπάνης και αν απαιτηθεί.

Επίσης, θα πρέπει να επισημάνουμε, ότι φορολογικά δεν έχει γίνει τίποτα παρά τις δεσμεύσεις των συναρμόδιων υπουργών προκειμένου να μην φορολογηθούμε για τα ποσά που δημεύτηκαν αναδρομικά από τους παρόχους το 2013 με το clawback και rebate και αντιστοιχούν περίπου στο 50% του τζίρου μας.

Ήδη οι ΟΕ και ΕΕ εταιρίες εξαναγκάστηκαν σε παράτυπη πληρωμή προκαταβολής φόρου στις 30 Απριλίου για χρήματα που τους έχουν περικοπεί !!

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρώτου μεγέθους απο-ασφάλιση του Ελληνικού πληθυσμού και ανθρωπιστική κρίση που ξεκινά από την κατάρρευση της παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στον Ελληνικό λαό και την πλήρη διάλυση και απαξίωση των ιδιωτικών δομών παροχής των αναγκαίων υπηρεσιών ιατρικής πρόληψης.
Μετά από αυτή την εξέλιξη, η Πανελλήνια Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, μέχρι νεωτέρας, διέκοψε κάθε προσχηματική διαπραγμάτευση με το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ και πρόκειται να καλέσει άμεσα τα μέλη της σε κινητοποιήσεις επιδιώκοντας την μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση μεταξύ των παρόχων, αναμένοντας και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του ΠΙΣ, που θα διενεργηθούν στις 02 και στις 03 Μαίου του 2014 αντίστοιχα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΣΙΔΙΚ


Αθήνα 1/5/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Χθες, Τετάρτη 30/4/2014, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας προγραμματισμένη συνάντηση του Προεδρείου του Συνδέσμου μας με τον Υπουργό Υγείας κ. Αδ. Γεωργιάδη, στην οποία παρευρέθησαν ο Υφυπουργός Υγείας κ. Αντ. Μπέζας και ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ. Δημ. Κοντός.

Εκτός από τα άλλα σημαντικά θέματα που έπρεπε να συζητήσουμε βάσει υπομνήματος που είχαμε αποστείλει από την 7/4/2014, το σημαντικότερο όλων ήταν οι προτάσεις μας για τον τρόπο εκτέλεσης του κλειστού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, ζήτημα το οποίο σχετίζεται άμεσα με την επιβίωση, στην κυριολεξία, του κλάδου των Διαγνωστικών Κέντρων και Εργαστηρίων και ως εκ τούτου αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της συνεργασίας μας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του.

Η συζήτηση ήταν απογοητευτική για τα δύο πρώτα θέματα που εξετάσαμε και που αφορούσαν το μεν πρώτο την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ετών 2008-2011, το δε δεύτερο την αυτόματη περικοπή δαπανών(rebate/claw back) έτους 2013, ενώ κορυφώθηκε στο θέμα που αφορούσε την εκτέλεση του κλειστού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, όπου αποκαλύφθηκε ευθαρσώς η πρόθεση της Διοίκησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του Υπουργείου Υγείας για επανάληψη της αυθαίρετης, αυταρχικής και ανήθικης περικοπής δαπανών(claw back) στα Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια, όπως συνέβη την χρονιά που μόλις πέρασε.

Με άλλα λόγια ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με τη σύμφωνη γνώμη της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας δυστυχώς, εντελώς ξεδιάντροπα, απαιτεί από τους παρόχους να εξυπηρετήσουν πλήρως τις πραγματικές ανάγκες 10 εκατομμυρίων ασφαλισμένων του Οργανισμού, με έναν πλασματικό από κάθε άποψη προϋπολογισμό, μεταφέροντας στην ουσία στους παρόχους το μεγαλύτερο μέρος από το πραγματικό κόστος αυτών των εξετάσεων, αφού δεν θα το πληρώσει, μολονότι γνωρίζει ότι η λειτουργία ενός Διαγνωστικού Κέντρου- Εργαστηρίου επιβαρύνεται εκτός από το λειτουργικό κόστος και από το κόστος των αντιδραστηρίων και δεκάδων άλλων αναλώσιμων υλικών, τα οποία απαιτούνται για την διενέργεια όλων αυτών των εργαστηριακών διαγνωστικών εξετάσεων.

Από την άλλη πλευρά, κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν λαμβάνεται από πλευράς Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τη σύλληψη της προκλητής ζήτησης, απ’ όπου και αν αυτή προέρχεται, αλλά ούτε και για την προστασία των εκτελούντων τις παρακλινικές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις Διαγνωστικών Κέντρων και Εργαστηρίων, τα οποία είναι υποχρεωμένα να εκτελούν οιανδήποτε εξέταση αναγράφεται στο παραπεμπτικό του κλινικού (θεράποντος) ιατρού και μολονότι έχουμε προτείνει απλές και εύκολες λύσεις για την αντιμετώπιση και των δύο παραπάνω περιπτώσεων, η Διοίκηση του Οργανισμού, είτε από ανικανότητα είτε από σκοπιμότητα, αρνείται να τις εφαρμόσει, ζητώντας μάλιστα από εμάς να την υποκαταστήσουμε στο έργο αυτό!!! Ο παραλογισμός σε όλο του το μεγαλείο.

Επιπλέον, ο Υπουργός Υγείας, με το πρόσχημα της καθυστέρησης της υπογραφής σύμβασης έργου από τους παρόχους με κάποια από τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες για τον έλεγχο των διαγνωστικών εξετάσεων-πράξεων έτους 2013, έδωσε εντολή να μην προχωρήσει η πληρωμή της προκαταβολής μηνός Φεβρουαρίου 2014, μολονότι του επισημάναμε ότι αφ’ ενός μεν είμαστε στις τελικές διευθετήσεις για την υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης έργου, αφ’ ετέρου δε ότι οι απαιτήσεις των παρόχων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι πολλαπλάσιες από την οφειλή της προκαταβολής μηνός Φεβρουαρίου 2014.

Η υποκρισία, ο εμπαιγμός και ο ωμός εκβιασμός έχουν τα όριά τους και η προκλητική συμπεριφορά του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μας οδηγεί αναπόφευκτα στη ρήξη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους πολίτες αυτής της δύσμοιρης χώρας, όταν μάλιστα οι δημόσιες δομές του Π.Ε.Δ.Υ. υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν καθόλου, όσον αφορά τη διενέργεια εργαστηριακών διαγνωστικών εξετάσεων-πράξεων.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Δρ. Γεώργιος Βουγιούκας Ιωάννης Καραμηνάς

Ιατρός-Ακτινολόγος Βιοχημικός

Πέμπτη 3 Απριλίου 2014

Η διαφορετική προσέγγιση των εργαστηριακών ιατρών και των μεγάλων κέντρων για τις νέες συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ

Προς Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, Κο Κοντό Δημήτριο
03/04/2014
Κε Πρόεδρε,

Η Πανελλήνια Επιτροπή Διαπραγμάτευσης εργαστηριακών και κλινικοεργαστηριακών γιατρών (ΠΕΔ) συνεδρίασε σήμερα  2/4/2014 κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του ΠΙΣ Μιχάλη Βλασταράκου και στην οποία πλην των μελών της επιτροπής συμμετείχε και ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών
Μετά από τη δέσμευση του Υπουργού Υγείας  για ανεύρεση λύσης σχετικά με την επιβολή πλαφόν ανά πάροχο ώστε να πληρώνονται οι ιατροί  για κάθε εξέταση που εκτελούν, ακολούθησε διήμερη διαβούλευση των επαγγελματικών σωματείων με τον Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κ Γαρύφαλλο, κατά την οποία διαπιστώθηκε απόκλιση  απόψεων μεταξύ των παρόχων.

Ζητήθηκε από τον ΕΟΠΥΥ επίσημη γνωστοποίηση των υποβληθέντων δαπανών για το 2013 και πρώτο δίμηνο του 2014 και των προϋπολογισμένων δαπανών του Οργανισμού με σαφή διαχωρισμό των επιμέρους κωδικών.
Οι προτάσεις της ΠΕΔ στον ΕΟΠΥΥ για τον εξορθολογισμό των δαπανών, τον περιορισμό της εργαστηριακής δαπάνης και την αυστηρή τήρηση των υποχρεώσεων του Οργανισμού προς τους παρόχους είναι οι ακόλουθες:
1.    Μέτρο περιορισμού της συνταγογράφησης εξετάσεων και ιατρικών πράξεων αποτελεί η εφαρμογή διαγνωστικών πρωτοκόλλων στην αναγραφή εξετάσεων που αρχικά θα αναρτηθούν υπό την μορφή κατευθυντήριων οδηγιών μέχρι αυτές να ενσωματωθούν στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ, με κλειστό προϋπολογισμό ανά ειδικότητα και γεωγραφική περιοχή επιμερισμένο σε δωδεκατημόρια. Θέση της επιτροπής είναι ότι ο οποιοσδήποτε έλεγχος πρέπει να στηρίζεται σε αμιγώς επιστημονικά κριτήρια και όχι λογιστικά.
2.    Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού ανά περιφέρεια ή νομό με επιμερισμό ανά πάροχο με επιτήρηση των κανόνων θεμιτής συνταγογράφησης από τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. 
3.     Άμεση εφαρμογή ηλεκτρονικής κάρτας υγείας ασθενούς και διαγνωστικών/ θεραπευτικών πρωτοκόλλων. 
4.    Γραπτή δέσμευση για τήρηση χρονοδιαγράμματος πληρωμής τρεχουσών (2014) και ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ (2011-2013). Η στάση πληρωμών για το τελευταίο τετράμηνο του 2013 και οι επιβληθείσες παράνομες αντισυμβατικές επιστροφές χρήματος (clawback, rebate) είναι καταδικαστέες και καταπολεμούνται με νομικές ενέργειες. 

Ενημέρωση για προϋπολογισμό ΕΟΠΥΥ
Η προφορική ενημέρωση των μελών της Επιτροπής που παρευρέθηκαν στις συναντήσεις του ΕΟΠΥΥ σε σχέση με τον φετινό ετήσιο προϋπολογισμό έχει ως εξής: Συνολικό ποσό 300 εκατ. που περιλαμβάνουν εργαστηριακές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά και η δαπάνη για την πρωτοβάθμια (ανοιχτή περίθαλψη) των κλινικών.
Όταν οι δαπάνες του Ιανουαρίου του 2014 ήταν συνολικά 77 εκ και ο Φεβρουάριος του 2014 κινήθηκε σε ίδιους ρυθμούς, καθίσταται σαφές ότι από τις αρχές Μαρτίου τα 150 εκατ που αφορούν το πρώτο εξάμηνο έχουν ήδη εξαντληθεί.
Η αυξημένη προσέλευση των ασφαλισμένων στις ιδιωτικές εργαστηριακές δομές από τις αρχές του χρόνου λόγω του κλεισίματος των δημόσιων δομών του ΕΟΠΥΥ εξάντλησε τον πενιχρό προϋπολογισμό του Οργανισμού, χωρίς πρόβλεψη κάλυψης του. Για το 1ο τρίμηνο του 2014 που δεν ίσχυσε ο κλειστός προϋπολογισμός προτείνουμε η οποιαδήποτε υπέρβαση του αναλογούντος στο 1ο τρίμηνο ποσού να καλυφθεί από αδιάθετα κονδύλια για τις μονάδες του ΕΟΠΥΥ, που από 5μηνου λόγω απεργίας δεν λειτουργούν.
Οι συμβάσεις λήγουν και η προτεινόμενη νέα σύμβαση εμπεριέχει απαράδεκτους όρους που έχουν απορριφθεί από την ΠΕΔ.
Εφιστούμε την προσοχή στον εργαστηριακό τομέα ότι για τους λοιπούς μήνες του έτους δεν υπάρχει αντίστοιχη χρηματοοικονομική κάλυψη και για το λόγο αυτό απαιτήσαμε δια των προτάσεών μας την άμεση εφαρμογή του κλειστού προϋπολογισμού (πλαφόν ανά πάροχο).
Εφιστούμε την προσοχή στην πολιτεία ότι οι εργαστηριακές υπηρεσίες υγείας ακολουθούν πρωτόκολλα ποιότητας που έχουν ανελαστικό κόστος, γεγονός που δεν επιτρέπει την περαιτέρω συμπίεση του.
Ο ΕΟΠΥΥ επιβάλλει δυσχερείς οικονομικούς όρους αδιαφορώντας παντελώς για την αναγκαιότητα τήρησης του επιστημονικού κανόνα , συντήρησης μηχανημάτων, ποιοτικού έλεγχου, κλπ και βάλει ευθέως κατά της διατήρησης της ποιότητας.
 
“Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων» – ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. –

Πανεπιστημίου 56,Τηλ. 210-3306487, Φαξ 210-3306459

“Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

- Π.Ε.Ι.Φ.Π.Φ.Υ.- Σεβαστουπόλεως 150, Τηλ. 210-6966010, Φαξ 210-6966009

Προς
Συντονιστή Επιτροπής κατάρτισης νέων συμβάσεων
κ. Αλεξ. Γαρύφαλλο
Κοινοποίηση:
1) Υπουργό Υγείας, κ. Αδ. Γεωργιάδη
2) Υφυπουργό Υγείας, κ. Αντ. Μπέζα
3) Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Δημ. Κοντό

Αθήνα, 03/04/2014

Αρ. Πρωτ. : 7

Αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε,

Σας αποστέλλουμε τις επισημάνσεις μας και τα σχόλια επί του σχεδίου της νέας σύμβασης για διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις και αναμένουμε την πρόσκληση σας για να διαβουλευτούμε το νέο κείμενο στο οποίο ελπίζουμε να καταλήξουμε και να υπογράψουμε προς το συμφέρον και των δύο μερών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΠΡΑΞΕΩΝ

Πρόλογος

Η σύμβαση είναι η έγγραφη αποτύπωση μίας συμφωνίας μεταξύ δύο μερών, με κυρίαρχο αξίωμα την απαρέγκλιτη τήρηση των συμφωνηθέντων όρων και διατάξεων καθώς και την ισότιμη αντιμετώπιση των δύο πλευρών, όπως επιτάσσουν οι κανόνες της καλής συνεργασίας, του αμοιβαίου σεβασμού και της νομοθεσίας που εφαρμόζεται στην Κοινοβουλευτική μας Δημοκρατία.

Βάσει του παραπάνω αδιαπραγμάτευτου αξιώματος το οποίο ισχύει σε όλες τις πολιτισμένες κοινωνίες, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία πρόταση η οποία να διέπεται από μονομέρεια, επικυρίαρχη θέση και καταχρηστικά δικαιώματα, κυρίως δε από οικονομικούς όρους οι οποίοι επιβάλλουν αυθαίρετες και παράνομες περικοπές στις αποζημιώσεις των διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων, δεδομένου ότι τα Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια είναι απολύτως υποχρεωμένα να εκτελούν όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις και πράξεις που αναγράφουν στα παραπεμπτικά οι κλινικοί (θεράποντες) ιατροί σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους, Προεδρικά διατάγματα και Υπουργικές αποφάσεις.

Ως εκ τούτου εάν ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και το συναρμόδιο Υπουργείο Υγείας ενδιαφέρονται πραγματικά για την υγεία των ασφαλισμένων του Οργανισμού, θα πρέπει να άρουν όλους του Σοβιετικού τύπου όρους που περιορίζουν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών υγείας από τα Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια στα πλαίσια του κλειστού προϋπολογισμού που θέλουν να εφαρμόσουν, καθώς και τους όρους εκείνους που υπεισέρχονται σε ρυθμίσεις επιστημονικής άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος με λογιστικούς κανόνες.

Επί πλέον πρέπει να γίνει εξ’ αρχής γνωστό ότι η μέχρι πρότινος καλή διάθεση και συγκαταβατικότητα των Διαγνωστικών Κέντρων και Εργαστηρίων που κυριάρχησε στην αποδοχή της πρώτης σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στην αρχή του έτους 2012, λόγω αφενός μεν της στήριξης του Οργανισμού που παρείχαμε στα πρώτα του βήματα και αφετέρου δε της κατανόησης των δύσκολων καταστάσεων που διέρχεται αυτήν την περίοδο η Πατρίδα μας, δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί μετά μάλιστα τηνανήθικη, αυθαίρετη, παράνομη και αντισυνταγματική επιβολή της αυτόματης επιστροφής δαπανών (rebate/claw back) από πλευράς Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Υπουργείου Υγείας για τις πραγματοποιηθείσες διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις της χρονιάς που πέρασε (2013), στους παρόχους εκείνους (Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια) που όπως προαναφέραμε δεν μπορούν να αρνηθούν την εκτέλεση των παρακλινικών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων που παραγγέλλουν οι κλινικοί συνάδελφοι τους.

Έχουμε δώσει τα περισσότερα απ’ όλους πιστώνοντας στην ουσία το ίδιο το Κράτος με τα δικά μας χρήματα, ατόκως μάλιστα, λόγω της ιδιαιτερότητας που έχουμε στην λειτουργία των μονάδων μας, η οποία απαιτεί την αγορά αντιδραστηρίων και πολλών άλλων αναλωσίμων υλικών για την εκτέλεση του ιατρικού έργου που παρέχουμε και κινδυνεύουμε σε λίγο να μην υπάρχουμε, έχοντας εξαντληθεί παντελώς από την ανικανότητα, την αδιαφορία ή και την σκοπιμότητα των υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και της ηγεσίας του, καθώς και από τις άφρονες πρακτικές που επικρατούν γενικότερα στον κλάδο μας, όπως την απαράδεκτη καθυστέρηση εξόφλησης των ληξιπροθέσμων απαιτήσεών μας, την μεγάλη αργοπορία πληρωμής της προκαταβολής των τρεχουσών οφειλών, την αυθαίρετη επιβολή αυτόματης επιστροφής δαπανών, την ανεπίτρεπτη μείωση των τιμών των εργαστηριακών εξετάσεων και πράξεων που έχουν κοστολογηθεί από το 1991, την αχαρακτήριστη μεταφορά του κόστους ελέγχου από τις υπηρεσίες του Οργανισμού στους παρόχους και πολλά άλλα.

Κλείνοντας τον πρόλογο θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι σε κάτι λιγότερο από ένα μήνα, λήγει η παράταση ισχύος της προηγούμενης διετούς σύμβασης και δεδομένης της κάκιστης συμπεριφοράς που επιδεικνύετε όσον αφορά στην τήρηση των συμφωνηθέντων που αυτή περιγράφει, κυρίως με την αυθαίρετη και παράνομη επιβολή της αυτόματης επιστροφής δαπανών στους παρόχους εκείνους οι οποίοι βάσει της υπογεγραμμένης σύμβασης και όχι μόνο, είναι υποχρεωμένοι να εκτελούν τις παραγγελθείσες εξετάσεις, σας δηλώνουμε ότι εάν μέχρι το τέλος τρέχοντος μηνός, δεν έχουμε υπογράψει νέα σύμβαση η οποία θα διασφαλίζει τα μέλη μας ότι θα αποζημιώνονται πλήρως για την παροχή των υπηρεσιών τους προς τους ασφαλισμένους του Οργανισμού, θα διακόψουμε τη συνεργασία με τον Οργανισμό, γιατί δεν αντέχουμε άλλη αγωνία από την επερχόμενη οικονομική καταστροφή που ετοιμάζετε να επιβάλλετε στους συνεργαζόμενους με εσάς παρόχους για το 2013, όταν μάλιστα δεν προσπαθείτε να προστατεύσετε τους έντιμους και ευσυνείδητους συνεργάτες σας από τους επίορκους και ασυνείδητους παρόχους, επιβάλλοντας ύποπτα και οριζόντια μέτρα τύπου κλιμακωτού rebate και ίδιο για όλους ποσοστό περικοπής claw back, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ασφαλισμένους του Οργανισμού και την Ελληνική κοινωνία γενικότερα.

Παραδοχές

1) Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιθυμεί να πετύχει την πλήρη υγειονομική κάλυψη του συνόλου των ασφαλισμένων με κλειστούς προϋπολογισμούς, χωρίς να τον απασχολεί η ποσότητα των εξετάσεων που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού.
2) Τα Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια πρέπει να εξασφαλίσουν τα κατώτερα όρια ασφαλούς λειτουργίας τους από οικονομική άποψη, στα πλαίσια των υψηλών ποιοτικών απαιτήσεων που θέτει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στη νέα σύμβαση.
Προτάσεις
1) Μία λύση είναι η κατάργηση του εδαφίου του άρθρου 8 του Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το οποίο λέει : “Τα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα δεν απαιτούν επιπλέον δαπάνη από τους ασφαλισμένους του Οργανισμού για τις εξετάσεις αυτές» , καθώς και της παραγράφου 4 του κεφαλαίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ του σχεδίου σύμβασης το οποίο λέει “Πέραν της οριζόμενης συμμετοχής στο άρθρο 8 εδαφ. στ’ του Ε.Κ.Π.Υ., απαγορεύεται να ζητήσει ή να εισπράξει οποιαδήποτε επιπλέον αμοιβή από τον δικαιούχο», αφήνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο να λειτουργήσει ο ελεύθερος ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων. Εξάλλου αντίστοιχη κατάργηση έγινε στις Ιδιωτικές Κλινικές με τον ισχύοντα Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Φ.Ε.Κ. 3054/Β’/18-11-2012).

2) Άλλη λύση είναι η καθιέρωση κεντρικού οικονομικού ορίου (plafond) ανά Υγειονομική Περιφέρεια, ανά κατηγορία εξετάσεων και ανά μήνα και σε περίπτωση εξάντλησης του προκαθορισμένου ορίου, ενημέρωση των παρόχων για προσωρινή αναστολή της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, οι οποίοι θα απευθύνονται για την εκτέλεση των διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων είτε στις δημόσιες υποδομές είτε στους ιδιώτες παρόχους χωρίς όμως την χρήση του παραπεμπτικού και με ιδιωτικές τιμές που θα καθορίζει ο μεταξύ τους ανταγωνισμός.

3) Μία τρίτη λύση είναι η καθιέρωση μία κατώτατης ασφαλιστικής τιμής και απελευθέρωση των παρόχων από τον περιορισμό της επιπλέον χρέωσης του ασφαλισμένου ή εναλλακτικά αύξηση της συμμετοχής του ασφαλισμένου στο 25% ή 30%, μία λύση που ενεργεί θετικά σε τρεις κατευθύνσεις: α) στην κατεύθυνση του ασφαλισμένου γιατί τον καθιστά συμμέτοχο στον περιορισμό της σπατάλης διαγνωστικών εξετάσεων, β) στην κατεύθυνση του παρόχου γιατί κινητοποιεί τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων ακόμη και για μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου, στην πρώτη περίπτωση, όπου υπάρχει περιθώριο αφενός, αλλά προστατεύει και τους παρόχους από τις υπερβολικά χαμηλές ασφαλιστικές τιμές αρκετών διαγνωστικών εξετάσεων αφετέρου και γ) στην κατεύθυνση του Οργανισμού ο οποίος πληρώνει χαμηλότερες αποζημιώσεις στους παρόχους υπηρεσιών υγείας, είτε στην μία είτε στην άλλη περίπτωση, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ακόμη περισσότερο τις δαπάνες του.

Εξυπακούεται ότι σε όλες τις ανωτέρω προτάσεις θα πρέπει να υπάρχει ένας ισχυρός ελεγκτικός μηχανισμός, ο οποίος μαζί με την καθιέρωση Διαγνωστικών Πρωτοκόλλων Παραπομπής, που είναι το πλέον αποτελεσματικό μέτρο, θα προστατεύει τον Οργανισμό αλλά και τους ασφαλισμένους του από το φαινόμενο της προκλητής ζήτησης, ενώ εφαρμόζοντας και δυο ακόμη μέτρα όπως: α) τον έλεγχο του μέσου όρου αναγραφής εργαστηριακών εξετάσεων (παρακλινικών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων) ανά ιατρική ειδικότητα και β) την μέτρηση του μέσου όρου “βάρους» του παραπεμπτικού ανά διαγνωστικό εργαστήριο, ελέγχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό το παραπάνω φαινόμενο.

Τέλος μια άλλη εναλλακτική λύση η οποία μπορεί να εφαρμοστεί στην παροχή υπηρεσιών υγείας λόγω του κλειστού προϋπολογισμού που θέλει να επιβάλλει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., είναι η θέσπιση ανώτατου οικονομικού ορίου (πλαφόν) για διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις ανά ασφαλισμένο ετησίως, ενώ στις περιπτώσεις των χρονίως πασχόντων ή σε ειδικές και έκτακτες καταστάσεις που μπορούν να προκύψουν στον κάθε ασφαλισμένο, να δίδεται έγκριση υπέρβασης αυτού του ορίου από ειδικές υγειονομικές επιτροπές που θα συνεδριάζουν συνεχώς στις υγειονομικές περιφέρειες, σύστημα που εφαρμόζουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Τρίτη 1 Απριλίου 2014

Αναστολή του πλαφόν συνταγογράφησης
Άλλος ένας αγώνας κερδήθηκε

Πριν από δύο μήνες εκδικάστηκε η αίτηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την αναστολή εκτέλεσης των Υπουργικών Αποφάσεων, που αφορούν στο πλαφόν συνταγογράφησης. Από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών παρέστη ο Πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Γεώργιος Πατούλης και η νομική σύμβουλος του ΙΣΑ κ. Ε. Παπαευαγγέλου. Από την πλευρά του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου παρεστάθη ο Πρόεδρος του ΠΙΣ κ. Μιχάλης Βλασταράκος και ο Νομικός Σύμβουλος του ΠΙΣ κ. Χ. Πολίτης.

Με μεγάλη ικανοποίηση λάβαμε γνώση της υπ. αριθμ. 59/2014 απόφασης της Επιτροπής Αναστολής του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση αναστολής μας.

Από την πρώτη στιγμή ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στάθηκε αρωγός στα μέλη του αλλά και στους ασθενείς, οι οποίοι εξαιτίας του αδόκιμου αυτού μέτρου αντιμετώπισαν μεγάλα προβλήματα για την φαρμακευτική τους περίθαλψη.

Καταθέσαμε ασφαλιστικά μέτρα που κερδήθηκαν, προσφύγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχοντας σήμερα τη νικηφόρα αυτή εξέλιξη και απευθυνθήκαμε στην Εισαγγελία Αθηνών με σχετική μηνυτήρια αναφορά μας εκθέτοντας διεξοδικώς τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Οι προσπάθειες μας αυτές αλλά και η αγαστή συνεργασία με τα μέλη μας είχε ως αποτέλεσμα την αίσια έκβαση του αγώνα μας.

Συνεχίζουμε με αδιάκοπο ενδιαφέρον τους αγώνες μας για την διασφάλιση των δικαιωμάτων του ιατρικού σώματος συνολικά.

Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα δίκαια αιτήματα των μελών του αλλά και για την διασφάλιση των συνθηκών της δημόσιας υγείας.

Με κοινούς αγώνες ο ιατρικός κόσμος θα καταφέρει να επιτύχει τον εξορθολογισμό του χώρου της υγείας, ανεξαρτήτως των αδόκιμων αποφάσεων που επιβάλλονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

Tags: